Thông báo họp Đại hội cổ đông Thường niên năm 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần Phát triển Nam Long như sau:

      ·   Thời gian   : 14h -17h, ngày 27 tháng 06 năm 2014.

      ·   Địa điểm    : Tầng 13, Tòa nhà Nam Long Capital Tower, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

      ·   Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Long tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31 tháng 05 năm 2014.

Trân trọng thông báo.

Chi tiết đại hội, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm