Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần Phát triển Nam Long như sau:       ·   Thời gian   : 14h -17h, ngày 27 tháng…

» View detail..

Invitation to attend the Annual Shareholders’ meeting of Nam Long Development Corporation (NLDC). Dear Shareholders, We are pleased to invite you to the Annual Shareholders’ Meeting of NLDC, details as below: Time       : 14pm -17pm, 21st June 2013. Location : Floor SF,  Capital Tower, 6 Nguyen Khac Vien, Tan…

» View detail..


1 2 3 Next